Top

Jonavos rajono gyventojams keičiasi atsiskaitymas už šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

2022-02-24

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, kad nuo 2022 m. kovo mėn. Jonavos miesto (privačių namų) ir Jonavos rajono gyventojams keičiasi atsiskaitymas už šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.  ...

Informacija apie patvirtintą planą ir numatomas vykdyti tolimesnes procedūras

2022-02-22

Informacija apie patvirtintą planą ir numatomas vykdyti tolimesnes procedūras (Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims, naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, ...

Betėgalos ir Užusalių kaimuose baigti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai

2022-02-15

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, jog Batėgalos ir Užusalių kaimuose baigti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Vykdant rekonstrukcijos darbus buvo sumontuotos papildomos filtrų kolonos, oksidaci...

Juškonių kaimo vandens kokybė

2022-02-07

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, kad Juškonių vandenvietėje 2021 m. lapkričio 23 d. buvo atlikti dviejų nenaudojamų požeminio vandens gavybos gręžinių likvidavimo darbai. Po jų ir toliau yra stebima vartotojam...

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28