Top
Gaižiūnų kaimo vandenvietėje sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai

Gaižiūnų kaimo vandenvietėje sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai

2023-01-12
UAB „Jonavos vandenys“ Šveicarijos seniūnijos Gaižiūnų kaimo vandenvietėje sumontavo vandens gerinimo įrenginius. Montavimo ir paleidimo darbus atliko UAB „Kokybiški vandenys“. Nuo šiol gyventojams bus tiekiamas kokybiškas higienos normą HN 24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.


VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28