Top

Sėkmingas remontas

2021-12-30

Šių metų lapkričio mėn. UAB „Jonavos vandenys“ sėkmingai atliko sklendžių kameros esančios viršutinėje miesto dalyje, Virbalų g. ir Vasario 16-osios g. sankirtoje remonto darbus. Kamera buvo įrengta prie...

Dėl Juškonių gyvenvietės

2021-12-27

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, kad Juškonių vandenvietėje š. m. lapkričio 23 d. buvo atlikti dviejų nenaudojamų požeminio vandens gavybos gręžinių likvidavimo darbai. Po jų ir toliau bus stebima vartotojams tie...

Dėl geriamojo vandens kokybės Juškonių kaime

2021-10-22

Atlikus išsamius tyrimus pagal numatytą geriamojo vandens programinės priežiūros 2021 metų planą paaiškėjo, kad Juškonių kaimo gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje bendroji geležis, drumstumas, skonio sl...

SVARBI INFORMACIJA

Sausio mėn. 25 dieną dėl įvykusios vandentiekio avarijos nutrauktas vandens tiekimas Geležinkelio gatvėje Jonavoje. Remonto darbus planuojame iki 12 val. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28