Top

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3E-192 nustatė nuo 2024 m. balandžio 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas vartotojams (gyventojams)

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28