Top

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-612

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1TS-131 nuo 2021 m. spalio 1 d. nustatė taikyti gyventojams

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PARDAVIMO KAINAS

 

VARTOTOJAMS (gyventojams)

                                                                                                                                                                Be PVM          Su PVM

1.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

1,66 Eur/m3

2,0086 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,07Eur/m3

1,2947 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,59 Eur/m3

0,7139 Eur/m3

2.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

1,63 Eur/m3

1,9723 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,05 Eur/m3

1,2705 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,58 Eur/m3

0,7018 Eur/m3

 

Pardavimo kaina vartotojams nesikeitė

 

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute butui

kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,82 Eur/mėn/butui

0,9922 Eur/mėn/butui

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,48 Eur/mėn/butui

0,5808Eur/mėn/butui

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

 (Pardavimo kainos kiekis priklauso nuo skaitiklių skaičiaus)

kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,68 Eur/mėn./1 apskaitos prietaisui

0,8228 Eur/mėn./1 apskaitos prietaisui

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,39 Eur/mėn./1 apskaitos prietaisui

0,4719 Eur/mėn./1 apskaitos prietaisui

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

4,46 Eur/mėn./namui

5,3966 Eur/mėn./namui

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28