Top

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1TS – 160 nustatė

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainas

VARTOTOJAMS (gyventojams)

 

Be PVM

Su PVM

1.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

1,57 Eur/m3

1,900 Eur/m3  

                      iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,00Eur/m3

1,210 Eur/m3

                      tik Nuotekų tvarkymo

0,57 Eur/m3

0,690 Eur/m3

2.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

1,54 Eur/m3

1,863 Eur/m3

                      iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

0,98 Eur/m3

1,186 Eur/m3    

                      tik Nuotekų tvarkymo

0,56 Eur/m3

0,678 Eur/m3     

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute butui

                       kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,82 Eur/mėn/butui

0,992 Eur/mėn/butui  

                       kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,48 Eur/mėn/butui

0,581 Eur/mėn/butui   

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

 (Pardavimo kainos kiekis priklauso nuo skaitiklių skaičiaus)

                      kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,68 Eur/mėn./apskaitos prietaisui

0,823 Eur/mėn./apskaitos  prietaisui  

                      kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,39 Eur/mėn./apskaitos prietaisui

0,472 Eur/mėn./apskaitos prietaisui   

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

4,46 Eur/mėn./namui

5,400 Eur/mėn./namui  

 

SVARBI INFORMACIJA

Š. m. rugsėjo mėn. 15 dieną (trečiadienį) dėl vandentiekio tinklų remonto darbų nuo 8,30 val iki 15 val. bus nutrauktas vandens tiekimas Kulviečio g . Nr. 1 ir Nr. 3 namams . Atsiprašome dėl nepatogumų.

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28