Top

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas

Remiantis 2015 m. liepos 30d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-021 „Dėl savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo“ UAB „Jonavos vandenys“ į.k. 256564350, Kranto g. 9, LT-55249 Jonava, įpareigota savivaldybės teritorijoje vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą.

Jonavos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūra yra išvystyta pakankamai plačiai. Pagal 2016 m. gruodžio 22 d. patvirtintą Jonavos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą Jonavos mieste yra paklota apie 119 km lietaus nuotekų tinklų. Eksploatuojami treji paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai Panerių g., Taurostos g. bei Sodų g. Paviršinių (lietaus) nuotekų valymų įrenginiuose yra kontroliuojami šie atitekančių ir išleidžiamų teršalų  parametrai: BDS7, SM, naftos produktai.

SVARBI INFORMACIJA

Šių metų balandžio mėn. 22 dieną dėl Vasario 16-os gatvėje vykdomų vandentiekio magistralinių tinklų rekonstrukcijos darbų nuo 8,30 val. iki 13 val. bus nutrauktas vandens tiekimas nuo Vasario 16-os- Žalioji g. iki Vasario 16-os - Žeimių gatvės sankryžos. Vandens neturės Klaipėdos g. Nr.36a ,Klaipėdos g. Nr.36, 38, 40, 42 , Vasario 16-os g. Nr.12 gyventojai.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28