Top

Vandens gavyba, valymas, tiekimas, prevencija

Bendrovė geriamuoju vandeniu aprūpina Jonavos miesto bei Jonavos rajono gyvenviečių, kuriose eksploatuoja vandenvietes, gyventojus.

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę kontroliuoja atestuota UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Jonavos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

  Vandens gavyba

UAB „Jonavos vandenys” eksploatuoja 31 vandenvietę. Didžiausia vandenvietė Pabartoniu kaime, kuri aprūpina visus Jonavos miesto gyventojus. Kitos vandenvietės yra Jonavos rajono ribose: Ruklos, Šveicarijos, Žeimių, Kuigalių, Martyniškių, Mimalių, Mitėniškių, Juškonių, Naujasodžio, Aklojo ežero, Milagainių, Šilų, Praulių, Panoterių, Upninkų, Kunigiškių, Kulvos, Čičinų, Batėgalos, Ručiūnų, Preišiogalėlės, Užusalių, Kalnėnų, Išorų, Bukonių, Liepių, Vaivadiškių, Mimainių, Biržulių, Gaižiūnų gyvenvietėse.  Šiose vandenvietėse yra 86 gręžiniai, iš kurų 52 eksploatuojami.

  Vandens valymas

Išgautas požeminis vanduo  2021 metais buvo valomas 30 vandens gerinimo įrenginiuose: Jonavos mieste, Ruklos, Šveicarijos, Žeimių, Kuigalių, Mimalių, Juškonių, Naujasodžio,  Šilų, Praulių, Panoterių, Milagainių, Upninkų, Kulvos, Čičinų, Batėgalos, Ručiūnų, Preišiogalėlės, Užusalių, Kalnėnų, Išorų, Bukonių, Liepių, Vaivaidškių, Mimainių, Aklojo ežero, Kunigiškių, Martyniškių, Biržulių ir Mitėniškių gyvenvietėse. Vandens gerinimo įrenginių trūksta tik Gaižiūnų vandenvietėje, kuri yra miško teritorijoje priklausančioje valstybinei miškų urėdijai. Dėl šios priežasties, t.y. kol vandenvietės teritorija nebus išskirta iš miško paskirties, nėra galimybės pastatyti statinio vandens gerinimo įrenginių įrengimui. Dėl vandenvietės išskyrimo bendrovė kreipėsi į valstybinę miškų urėdiją.

  Vandens tiekimas

Išgautas ir išvalytas geriamasis vanduo tiekiamas vandentiekio tinklais. Įmonė 2021 metais eksploatavo  228 km geriamojo vandens tinklų.

  Vandens kokybės prevencija

UAB „Jonavos vandenys“ miesto ir rajono gyventojams geriamasis vanduo tiekiamas iš 31 vandenvietėje eksploatuojamų 52 artezinių gręžinių. Išgaunamas požeminis vanduo yra patikimai apsaugotas nuo paviršinio užterštumo, tačiau, kad būtų galima jį saugiai vartoti, būtina, kad tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ numatytus reikalavimus. Tam tikslui kiekvienoje vandenvietėje yra sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai (VGĮ), kurių dėka geriamasis vanduo yra paruošiamas iki reikiamų normų ir centralizuotai tiekiamas vartotojams. Toks vanduo yra saugus naudoti, nes jame nėra mikrobinės taršos, cheminiai ir indikatoriniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių.

Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija. Geriamojo vandens kokybei kontroliuoti ėminiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš vandenvietėse esančių artezinių gręžinių, vandens gerinimo įrenginių (VGĮ), vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų.

   Kaip elgtis, jei įtariate, jog vandens kokybė suprastėjo?

 Visgi, kartais pasitaiko atvejų, kuomet vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė sukelia įtarimų. Ką reikėtų daryti tokiu atveju? Kadangi fiziškai patikrinti, kokios kokybės geriamasis vanduo atiteka pas kiekvieną vartotoją, nėra galimybės, pajutus, kad vandens kokybė suprastėjo, gyventojai turėtų kreiptis į UAB „Jonavos vandenys“. Registruojant pranešimą būtina pranešti tikslų adresą ir kontaktus, kad įmonės specialistai į jį galėtų sureaguoti kuo operatyviau. Susisiekus su vartotoju, yra atvykstama nurodytu adresu, paimamas geriamojo vandens ėminys, užpildomas geriamojo vandens ėminių protokolas ir vandens ėminys pristatomas į UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratoriją. Atlikus tyrimus, tyrimų rezultatų protokolas pateikiamas vartotojui.

Kitu atveju, vandens ėminį vartotojai į UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratoriją ar į kitą geriamojo vandens tyrimus atliekančią atestuotą laboratoriją, gali pristatyti patys. Tačiau reikia žinoti, jog, pristatant ėminį atlikti cheminiams tyrimams, nereikalinga speciali tara,  indas turi būti tiesiog švariai išplautas. Mikrobiologiniams tyrimams reikalinga speciali, sterili tara, todėl, atvykus į UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratoriją, ją išduodame nemokamai ir pravedame instruktažą, kaip teisingai paimti ėminį. Šiuo atveju už ėminio paėmimą atsako pats vartotojas.

Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens vartojimo intensyvumas, vandens temperatūra bei nenumatyti trikdžiai skirstomuosiuose tinkluose, kurie dažniausiai būna trumpalaikiai. Ir nors tokių atvejų, kad centralizuotai tiekiamas vanduo būtų kenksmingas žmogaus sveikatai ar pavojingas gyvybei net teoriškai įsivaizduoti sunku ir tai galėtų pasitaikyti nebent dėl kokios stambios ekologinės avarijos, tyčinio vandens užnuodijimo ar teroristinio išpuolio, įtariant vandens kokybės pablogėjimą rekomenduojame apriboti nevirinto vandens naudojimą maistui, ypač kūdikių ir vaikų maitinimui iki vandens kokybės tyrimų rezultatų nustatymo.SVARBI INFORMACIJA

Šių metų birželio mėn. 21 d. dėl naujų vandentiekio tinklų prijungimo darbų nuo 10 val. iki 15 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Užusalių kaime Taikos g (nuo Nr.1 iki Nr. 18 imtinai) ir Gėlių g.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28