Top

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino UAB "Jonavos vandenys" investicijas

2023-04-04

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino suderintas UAB „Jonavos vandenys“ 2020-2021 metų investicijas, kurių vertė 714,79 tūkst. Eur, ir Jonavos rajono savivaldybės 2021 metais bendrovei perduotą turtą, kurio likutinė vertė 512,18 tūkst. Eur.

Bendrovė investavo nuosavas lėšas  į vandentiekio tinklų rekonstrukcijas, investavo  į nuotekų tinklų plėtrą mieste ir rajone, atnaujino siurblinių  ir vandens gerinimo įrenginius bei  techniką reikalingą darbams vykdyti ir kt.

Vykdant tinklų plėtrą bendrovė sudaro galimybes vartotojams jungtis prie centralizuotų tinklų. Šiuo atveju UAB „Jonavos vandenys“ į​sigijo Darbininkų ir Ukmergės gatvėse esančius inžinerinius lietaus, nuotekų ir vandentiekio tinklus iš M. Sirtauto įmonės.

Bendrovė taip pat investavo į pastatų, siurblinių, vandens gerinimo įrenginių atnaujinimą, technikos, reikalingos darbams vykdyti, įsigijimą, laboratorinės įrangos atnaujinimą, artezinių gręžinių įrengimą, kompiuterinių programų atnaujinimą ir kt.​

VERT 2023-03-30 posėdžio medžiaga ČIA



SVARBI INFORMACIJA

Vasario mėn. 21 d. dėl technologinių vandentiekio tinklų remonto nuo 9 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Upninkų kaime. Remonto darbus planuojame iki 13 val.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28