Top
AVARINĖ TARNYBA
  (+370 349) 529 04
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS
  (+370 349) 529 04
KLIENTŲ APTARNAVIMAS
  (+370 349) 536 28
LABORATORIJA
  (+370 349) 549 97
International Certification ISO 9001
International Certification ISO 14001
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
KPPAR
Protego

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28