Top

Vidutinis Jonavos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis

2024 m. vidutinis Jonavos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis 1,97 m3 gyventojui per mėnesį, nustatytas pagal LR Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 "Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 41 – 43 punktus ir UAB “Jonavos vandenys” direktoriaus 2024 02 07 įsakymu Nr. V -24, kuris įsigalioja nuo 2024 m. vasario 07 d. 

SVARBI INFORMACIJA

Šių metų birželio mėn. 21 d. dėl naujų vandentiekio tinklų prijungimo darbų nuo 10 val. iki 15 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Užusalių kaime Taikos g (nuo Nr.1 iki Nr. 18 imtinai) ir Gėlių g.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28