Top

Vidutinis Jonavos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis

2023 m. vidutinis Jonavos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2,21 m3 gyventojui per mėnesį, nustatytas pagal  atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio17 d. nutarimu Nr. 373 redakcija ir patvirtintas UAB “Jonavos vandenys” direktoriaus 2023 01 27 įsakymu Nr. V-03, kuris įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d. 

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28