Top

Nuotekų išvežimas

Nuotekų išvežimo paslaugos teikiamos iš anksto suderinus paslaugų teikimo laiką telefono numeriu (8 349) 529 04, darbo dienomis nuo 7:0016:00.

Pagrindinė nuotekų išvežimo sąlyga – užsakovas užtikrina privažiavimo prie nuotekų šulinio sąlygas. Jei privažiavimo sąlygų nėra, paslaugos neteikiamos.

Atsiskaitymas už paslaugas:

Įmonės atstovas paslaugų teikimo vietoje užpildo teikiamų paslaugų aktą, pagal kurį bus išrašoma sąskaita už suteiktas paslaugas. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito per 30 kalendorių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos grynaisiais pinigais UAB "Jonavos paslaugos" kasose, internetu Moki Jonava savitarnoje arba bankiniu pavedimu  į UAB "Jonavos vandenys" banko sąskaitą.

Buitinių nuotekų išvežimo paslauga teikiama, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -10 C.

SVARBI INFORMACIJA

Š. m. rugsėjo mėn. 27 d. dėl vandentiekio tinklų remonto nuo 9 val. iki 10 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Praulių kaime. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28