Top

Geriamojo vandens laboratorijos paslaugos

Įmonės tiekiamo geriamojo vandens kontrolę vykdo atestuota UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija. Leidimas išduotas mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių geriamojo vandens tyrimų atlikimui (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, 2017.04.24 Nr.B6-(1.3)-1134 raštas, leidimo Nr. LPL-30).

Laboratorijos veiklos vertinimą atlieka Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto komisija, kuri tikrina laboratorijos kompetenciją.

Visi laboratorijos specialistai kvalifikuoti, įgiję universitetinį išsilavinimą, nuolatos  kvalifikaciją kelia dalyvaudami tarptautiniuose palyginamuose bandymuose (mikrobiologiniuose ir cheminiuose), organizuojamų LGC Standards Proficiency Testing (Didžioji Britanija) ir ERA A WATER Company (JAV). Laboratorija kontroliuoja Jonavos  miesto ir rajono geriamojo  vandens kokybę, taip pat teikia paslaugas asmenims norintiems  išsitirti  savo  šachtinių šulinių ir gręžinių vandens kokybę.

Mėginiai priimami:  I – IV  7:30-12:00 12:45-16:00 (penktadieniais  ir prieššventinėmis dienomis mėginiai nepriimami‼!)

Laboratorijos adresas: Kranto g. 9, Jonava

Nr.

Atliekamų tyrimų pavadinimas

Mato

Vnt.

Geriamojo vandens tyrimo  kaina, EUR be PVM

1

Vandens mėginio paėmimas

Vnt.

2,87

Už  miesto ribų 0,29 Eur/km

2

Vandens temperatūra

Vnt.

0,39

 

3.

Drumstumas

Vnt.

4,20

 

4.

Spalvos nustatymas

Vnt.

4,60

 

5.

pH

Vnt.

2,55

 

6.

Ištirpęs deguonis

Vnt.

-

 

7.

Elektros laidumas

Vnt.

2,55

 

8.

Skendinčios medžiagos

Vnt.

-

 

9.

Permanganatinė oksidacija

Vnt.

4,77

 

10.

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)

Vnt.

-

 

11.

Bichromatinė oksidacija

Vnt.

-

 

12.

Chloridai

Vnt.

4,63

 

13.

Amoniakas ir amonio druskos

Vnt.

4,77

 

14.

Nitritai

Vnt.

4,77

 

15.

Nitratai

Vnt.

5,41

 

16.

Bendras azotas (paviršinis vanduo)

Vnt.

-

 

17.

Kjeldalio azotas

Vnt.

-

 

18.

Fosfatai

Vnt.

-

 

19.

Bendras fosforas

Vnt.

-

 

20.

Bendroji geležis

Vnt.

6,69

 

21.

Anijoniniai detergentai

Vnt.

-

 

22.

Sulfatai

Vnt.

6,69

 

23.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

Vnt.

6,08

 

24.

Mikrobiologiniai tyrimai

 

 

 

25.

E.Coli 100 ml vandens

Vnt.

3,51

 

26.

Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens

Vnt.

4,16

 

27.

Žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens

Vnt.

3,73

 

28.

KSVS 1 ml prie 220C

Vnt.

4,46

 

Tais atvejais, kai paslauga  atliekama už Jonavos  miesto  ribų, papildomai taikomas įkainis nuvykimui-parvykimui 0,29 Eur/km

SVARBI INFORMACIJA

Š. m. rugsėjo mėn. 15 dieną (trečiadienį) dėl vandentiekio tinklų remonto darbų nuo 8,30 val iki 15 val. bus nutrauktas vandens tiekimas Kulviečio g . Nr. 1 ir Nr. 3 namams . Atsiprašome dėl nepatogumų.

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28