Top
SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS VANDENS VARTOTOJAMS

SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS VANDENS VARTOTOJAMS

2024-05-06

Gerb. Kliente,

Informuojame, kad pasikeitus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos teisiniam reguliavimui, keičiame šalto vandens apskaitos tvarką. Nuo šiol, einamąjį mėnesį nedeklaravus šalto vandens skaitiklio rodmenų, automatiškai prisiskaitys vidutiniškai sunaudojamas šalto vandens kiekis. Vidutinis sunaudoto šalto vandens kiekis skaičiuosis kaip 12 paskutinių mėnesių rodmenų vidurkis arba trumpesnio faktinio laikotarpio rodmenų vidurkis, jei vanduo naudojamas mažiau nei 12 mėnesių. Automatinis vidutinio sunaudojimo priskaitymas vyks tik tais mėnesiais, kuriais vartotojai ir abonentai nedeklaruos skaitiklio rodmenų. Taikoma tik šaltam vandeniui, karšto vandens apskaita nesikeičia. Automatinį sunaudojamo vandens skaičiavimą galima stabdyti ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui pateikiant atitinkamą pranešimą apie laikiną geriamojo vandens nevartojimą. UAB „Jonavos vandenys“ interneto svetainėje gyventojams pasirenkant https://www.jonavosvandenys.lt/atsiskaitymas-uz-paslaugas-gyventojams/ , o įmonėms pasirenkant https://www.jonavosvandenys.lt/atsiskaitymas-uz-paslaugas-imonems/  rasite pranešimo apie laikiną vandens nevartojimą formą, o joje kitas su automatinio skaičiavimo stabdymu susijusias svarbias sąlygas. Pranešimą galima pateikti savitarnoje, arba elektroniniu paštu kat@jonavosvandenys.lt  , arba atvykus į „Moki Jonava“ klientų aptarnavimo centrą, esantį Klaipėdos g. 17, Jonavoje ar UAB „Jonavos vandenys“ klientų aptarnavimo skyrių, esantį Kranto g. 9, Jonavoje.

Taip pat informuojame, kad atnaujinome butų ir gyvenamųjų namų savininkams ir nuomininkams skirtas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis. Su nauju sutarčių turiniu galite susipažinti: https://www.jonavosvandenys.lt/sutarciu-sudarymas-gyventojams/ . Juridiniams asmenims taikomos specialiosios paslaugų sutarčių sąlygos kol kas nesikeičia, o bendrosios sąlygos atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo nuostatas, patvirtintas Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440.

Toliau esanti informacija yra skirta tik butų ir gyvenamųjų namų savininkams bei nuomininkams:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos. Bendrųjų sąlygų pasirašyti nereikia, jos taikomos visiems paslaugų vartotojams, paslaugas gaunantiems butuose ir gyvenamuosiuose namuose, nepriklausomai nuo to ar jie yra pasirašę individualią paslaugų teikimo sutarties dalį – Specialiąsias sąlygas ar ne.

Kiekvienas klientas turi teisę su paslaugų teikėju pasirašyti individualią paslaugų teikimo sutarties dalį – Specialiąsias sąlygas. Jomis galima aiškiai apibrėžti vandens tiekimo ir nuotekų atidavimo ribas, naudojamus apskaitos prietaisus, susitarti dėl patogiausio sąskaitų gavimo būdo, pateikti duomenis apie būsto nuomą, kai būstas yra išnuomotas ir už paslaugas atsiskaito nuomininkas ir pan. Jeigu Specialiųjų sąlygų nuostatos neatitinka Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė teikiama Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Nepasirašius Specialiųjų sąlygų paslaugos teikiamos pagal Bendrąsias sąlygas.

Pageidaujant pasirašyti individualią paslaugų teikimo sutarties dalį – Specialiąsias sąlygas, reikia kreiptis į „Moki Jonava“ klientų aptarnavimo centrą, esantį Klaipėdos g. 17, Jonavoje arba UAB „Jonavos vandenys“ klientų aptarnavimo skyrių, esantį Kranto g. 9, Jonavoje. Sutarčių pasirašymo galimybę rasite ir prisijungę prie „Moki Jonava“ savitarnos.

 

Į kilusius klausimus atsakysime, jei susisieksite su mumis tel. +370 349 53628 arba elektroniniu paštu kat@jonavosvandenys.lt .

 VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28