Top

Sutarčių sudarymas gyventojams (naujiems vartotojams)

Gyventojas, norintis tapti įmonės vartotoju turi atlikti šiuos veiksmus:

  • Pateikti prašymą prisijungimui prie vandentiekio/nuotekų tinklų (prašymo forma prisegta žemiau)
  • Gauti technines sąlygas
  • Samdos būdu pakloti vandentiekio įvadą ir/ar buitinių nuotekų išvadą, sumontuoti uždaromąją armatūrą pagal STR reikalavimus
  • Parengti inžinerinių tinklų išpildomą dokumentaciją (kontrolinė geodezinė nuotrauka)

Sudarant sutartį vartotojas pateikia:

  • Prašymą sutarčiai sudaryti (prašymo forma prisegta žemiau)
  • Patalpų nuosavybę patvirtinančius dokumentus
  • Išpildomą dokumentaciją (kontrolinė – geodezinė nuotrauka)

  Sutarčių  perrašymas gyventojams (pasikeitus savininkams):

   Kreiptis į UAB "Jonavos paslaugos" VKAC (vieningas klientų aptarnavimo centras)

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28