Top

Sutarčių sudarymas gyventojams

Gyventojas, norintis tapti įmonės vartotoju turi atlikti šiuos veiksmus:

  • Pateikti prašymą prisijungimui prie vandentiekio/nuotekų tinklų (prašymo forma prisegta žemiau)
  • Gauti technines sąlygas
  • Samdos būdu pakloti vandentiekio įvadą ir/ar buitinių nuotekų išvadą, sumontuoti uždaromąją armatūrą pagal STR reikalavimus
  • Parengti inžinerinių tinklų išpildomą dokumentaciją (kontrolinė geodezinė nuotrauka)

Sudarant sutartį vartotojas pateikia:

  • Prašymą sutarčiai sudaryti (prašymo forma prisegta žemiau)
  • Patalpų nuosavybę patvirtinančius dokumentus
  • Išpildomą dokumentaciją (kontrolinė – geodezinė nuotrauka)

Apskaitos prietaisų suderinimo aktą, jei patalpos priklausys naujam savininkui (suderinimo akto forma prisegta žemiau)

SVARBI INFORMACIJA

Po Upninkų kaimo vandens bokšto valymo darbų atlikta įrenginių dezinfekcija. Dėl to balandžio mėn. 20-22 dienomis gali laikinai pablogėti Upninkų kaimui tiekiamo vandens skoninės savybės. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Geriamojo vandens laboratorija nuo 2020 m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28