Top

Nuotekų laboratorijos paslaugos

2020 m. kovo mėnesį nuotekų laboratorijos specialistai dalyvavo tarptautiniuose PT bandymuose, kuriuos organizavo ERA A WATERS Company (JAV), bandymuose dalyvavo 954 dalyviai iš įvairių šalių. Mūsų įmonės laboratorija įvertinta aukščiausio lygio sertifikatu pagal šias analites: Kjeldalio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, amonio azotas, fosfatų fosforas, bendras fosforas, bichromatinė oksidacija, BDS, chloridai, sulfatai, pH, skendinčių medžiagų kiekis.

UAB „Jonavos vandenys“ Nuotekų laboratorijai išduotas LR Aplinkos apsaugos agentūros leidimas (2010 m. spalio 13 d.  leidimo Nr. 1AT-239 ( atnaujintas 2014 m. rugsėjo 5 d.)) atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.  Laboratorija vykdo UAB „Jonavos vandenys“ ekpsloatuojamų 16 nuotekų valymo įrengimų ir paviršinių (lietaus) vandenų išleidžiamų teršalų aplinkos monitoringą.

Nuotekų laboratorijos specialistai kvalifikaciją kelia dalyvaudami tarptautiniuose palyginamuose bandymuose ERA A WATER Company (JAV).

Nuotekų ir geriamojo vandens laboratorijoms išduoti leidimai patvirtina, kad laboratorijos atitinka tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

Mėginiai priimami: I-III nuo 7:30  iki 12:00 val.

                                       nuo 12:45  iki 15:00 val.

(ketvirtadieniais, penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis mėginiai nepriimami‼!)

Adresas: Kauno g.106, Jonava

SVARBI INFORMACIJA

Šių metų birželio mėn. 21 d. dėl naujų vandentiekio tinklų prijungimo darbų nuo 10 val. iki 15 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Užusalių kaime Taikos g (nuo Nr.1 iki Nr. 18 imtinai) ir Gėlių g.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28