Top
Betėgalos ir Užusalių kaimuose baigti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai

Betėgalos ir Užusalių kaimuose baigti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai

2022-02-15

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, jog Batėgalos ir Užusalių kaimuose baigti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Vykdant rekonstrukcijos darbus buvo sumontuotos papildomos filtrų kolonos, oksidacinės talpos, uždaromoji armatūra. Pakeisti susidėvėję filtrų valdikliai bei filtrų užpildai. Įsigyti nauji, technologiniam procesui reikalingi, oro kompresoriai. Atlikus rekonstrukcijos darbus, padidėjo vandens gerinimo įrenginių našumai, o gyventojai ir toliau galės vartoti geriamąjį vandenį, kuris atitinka higienos normą HN 24:2017.VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28