Top
Nuo š.m. spalio 1 d. keičiasi vandens, nuotekų bei paviršinių nuotekų kainos

Nuo š.m. spalio 1 d. keičiasi vandens, nuotekų bei paviršinių nuotekų kainos

2021-08-12

Valstybinės energtikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-612

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1TS-131 nuo 2021 m. spalio 1 d. nustatė

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PARDAVIMO KAINAS

 

VARTOTOJAMS (gyventojams)

                                                         Be PVM                        Su PVM

1.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

1,66 Eur/m3

2,0086 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,07Eur/m3

1,2947 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,59 Eur/m3

0,7139 Eur/m3

2.      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

1,63 Eur/m3

1,9723 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,05 Eur/m3

1,2705 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,58 Eur/m3

0,7018 Eur/m3

 

 

 

 

 

ABONENTAMS (įmonėms)

Paslaugos pavadinimas

Be PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

1,67 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,11 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus:

0,56 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,21

Nuotekų valymo

0,29

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,06

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą  patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

1,58 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

1,02 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus:

0,56 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,21

Nuotekų valymo

0,29

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,06

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina

0,35 Eur/m3

 SVARBI INFORMACIJA

Š. m. rugsėjo mėn. 27 d. dėl vandentiekio tinklų remonto nuo 9 val. iki 10 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Praulių kaime. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28