Top

"JONAVOS VANDENYS" KVIEČIA IŠ ŠEŠĖLIO TRAUKTIS SAVAVALIŠKAI PRISIJUNGUSIUS IR UŽ PASLAUGAS NEMOKANČIUS KLIENTUS

2020-06-05
Gyventojams neteisėtai prisijungus prie centralizuotų vandentiekio, buitinių nuotekų ar paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų UAB „Jonavos vandenys“ patiekia daugiau vandens nei deklaruoja klientai, į buitinių nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų valyklas atiteka didesni kiekiai, kuriuos privalome sutvarkyti. Dėl tokių neteisėtų veiksmų įmonė patiria didesnes veiklos sąnaudas, o nuostolius dengia tvarkingai už paslaugas mokantys klientai.

UAB „Jonavos vandenys“  ragina gyventojus trauktis iš šešėlio ir tapti  teisėtu įmonės klientu.

Gyventojams, dėl įvairių priežasčių tapusiems neteisėtais klientais ir
apie tai pranešus iki š. m. rugsėjo 1 d., nebus taikomos sankcijos.
Jie gaus visą reikalingą įmonės specialistų pagalbą, galės naudotis paslaugomis ir tvarkytis reikiamus dokumentus sutarčiai sudaryti.
Informacija teikiama +370 349 53628,
kat@jonavosvandenys.lt

Po 2020 m. rugsėjo 1 d. bendrovei su specialia įranga nustačius savavališkus pasijungimų atvejus baudos bus skaičiuojamos vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis.

Mūsų tikslas yra ne bausti, o išsiaiškinti realų paslaugomis aptarnaujamų klientų skaičių, kas leistų tinkamai planuoti tinklų plėtrą bei mažinti patiriamus nuostolius.VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28