Top

INFORMACIJĄ APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2019-06-03

INFORMACIJA

apie PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA SODŲ G., JONAVOS MIESTE atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Jonavos vandenys“ Kranto g. 9, Jonava, telefonas (8 349) 54806.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

„Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statyba Sodų g., Jonavos mieste“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Jonavos r. sav., Jonavos sen., Jonavos m., Sodų g.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Planuojamai ūkinei veiklai – paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybai Sodų g. Jonavos mieste, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2019-05-27 raštas Nr. (30.5)-A4E-1614.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje Rotušės  a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 30 2607.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 70) 66 2000., el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 30 2607.VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28