Top
Interneto banke keičiasi įmokų mokėjimo tvarka

Interneto banke keičiasi įmokų mokėjimo tvarka

2018-01-31

Informuojame, nuo š. m. balandžio 1 dienos visi atsiskaitymai už paslaugas vykdomi pagal SEPA (angl. Single Euro Payments Area) – bendra mokėjimų eurais erdvė, reglamento reikalavimus. Tai 34 Europos valstybes apimanti erdvė, kurioje mokėjimai eurais atliekami vienodomis sąlygomis.

UAB „Jonavos vandenys” vartotojai (sudarę vandens tiekimo/nuotekų tvarkymo sutartis su vandens tiekėju)

mokėdami už paslaugas banko skiltyje „ĮMOKOS IR MOKESČIAI“

paieškoje suvedę įmokos kodą – 439012

arba tiekėjo pavadinimą – UAB „Jonavos vandenys“

mokėjimo dokumento lange privalo užpildyti abonento kodą (skaičiai be simbolių (tarpų, brūkšnių)), adresą, skaitiklių rodmenis  ir mokamą sumą.

DNB interneto banke UAB “Jonavos vandenys” mokėjimo dokumentas —> DNB bankas

SEB interneto banke UAB “Jonavos vandenys” mkėjimo dokumentas —> SEB bankas

Šiaulių interneto banke UAB “Jonavos vandenys” mkėjimo dokumentas —> Šiaulių bankasVANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28