Top

Apie UAB "Jonavos vandenys"

UAB „Jonavos vandenys” įvairiais pavadinimais, įvairiomis formomis egzistuoja  jau beveik penkiasdešimt metų. Buvo Jonavos komunalinių įmonių kombinato padalinys, buvo atskira Jonavos vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, keletą metų  priklausė Kauno teritorinei   vandentiekio ir kanalizacijos valdybai ir turėjo šios valdybos cecho statusą. Lemtingi  įmonei buvo 1991 metai, kai rugsėjo mėnesį, atsiskyrusi nuo Kauno teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos, tapo savarankiška Jonavos  valstybine vandens tiekimo įmone.

1995 m. pavadinimas buvo keistas į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2002 m. priimtas sprendimas SP UAB „Jonavos vandenys“ pakeisti į UAB „Jonavos vandenys“.  Pagrindinė bendrovės akcininkė - Jonavos rajono savivaldybė įm. k. 188769070 (valdo 100,00 proc. akcijų, kurių nominali vertė 28,96 Eur), https://www.jonava.lt/. Tikroji įmonės registravimo data 1991 m. Tais metais prasidėjo tikrasis bendrovės gyvenimas. Viskas keitėsi labai sparčiai, įmonė augo, plėtėsi. Įmonės egzistavimo pradžia dalinai sutapo ir su Valstybės atgimimu ir tai ko gero taip pat turėjo savotišką postūmį į spartų augimą. Vėliau prie spartaus augimo prisidėjo ir įvairūs kaip kandidatų į Europos Sąjunga, o vėliau ir Europos Sąjungos narių programomis teikiama finansinė parama. Pagal šių fondų programas buvo rekonstruota dešimtys kilometrų vandentiekio bei nuotekų tinklų, buvo vykdoma ir naujų  vandentiekio bei  nuotekų tinklų plėtra mieste bei rajone. Šiuo metu Jonavoje eksploatuojame šiuolaikiškus nuotekų valymo įrenginius, rekonstruotą vandens gerinimo stotį, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Rukloje, 99% rajono gyventojų tiekiamas kokybiškas valytas geriamas vanduo, beveik visos nuotekos valomos biologinio valymo įrenginiuose.

SVARBI INFORMACIJA

Š. m. spalio mėn. 12 dieną Aklojo Ežero ir Milagainių gyvenvietėse bus atliekama vandens gerinimo įrenginių ir vandentiekio tinklų profilaktinė dezinfekcija. Spalio mėn. 12- 15 dienomis galimas laikinas vandens skoninių savybių pablogėjimas. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28