Top

Nuotekų surinkimas ir valymas

Nuotekų surinkimas ir valymas

Nuotekos iš vartotojų surenkamos buitinių nuotekų tinklais. UAB „Jonavos vandenys“ 2017 metais eksploatavo 197,4 km savitakinių bei spaudiminių nuotekų tinklų.

Surinktos buitinės nuotekos valomos nuotekų valymo įrenginiuose, o išvalytos išleidžiamos į gamtinę aplinką. UAB „Jonavos vandenys“ eksploatuoja 16 nuotekų valymo įrenginių: Jonavos m., Ruklos, Šveicarijos, Žeimių, Kuigalių, Juškonių, Šilų, Panoterių, Upninkų, Kulvos, Čičinų, Batėgalos, Užusalių, Išorų-Kalnėnų, Bukonių ir Liepių gyvenvietėse. Keletas  valyklų  reikalautų rimtos rekonstrukcijos, nes  tai  sovietinių  laikų  palikimas ir jos  tiek fiziškai, tiek morališkai yra atgyvenusios. 2017 metais surinkta ir išvalyta 3 415 815 m3 nuotekų. Tik intensyvios priežiūros ir remontų dėka nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos neviršija nustatytų vidutinių metinių normatyvų  ištekančiam vandeniui.

Nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas yra išvežamas į dumblo kompostavimo aikštelę Gineikių k. 2017 metais  į kompostavimo  aikštelę išvežta 3221,6 t dumblo, kuris perdirbtas į kompostą.

 

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75