Top

Korupcijos prevencija

UAB „Jonavos vandenys” steigėjas yra Jonavos rajono savivaldybės taryba, todėl įmonei galioja Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1TS–0306 patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės 2015 - 2019 metų korupcijos prevencijos programa ir Jonavos rajono savivaldybės 2015 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas.

Apie korupcinius pažeidimus korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti UAB „Jonavos vandenys“ (pvz.: kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.) galite pranešti:

  • raštu, prašymai, pareiškimai ir skundai  priimami Kranto g. 9, Jonava, Administracija, 2 aukštas;
  • telefonu (8 349) 54806;
  • elektroniniu paštuadministracija@jonavosvandenys.lt

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas

SVARBI INFORMACIJA

š. m. gegužės 22 - birželio 15 dienomis Jonavoje vykdomi priešgaisrinių hidrantų bandymai ir patikra, dėl to laikinai gali pablogėti vandens kokybė. Atsiprašome dėl nepatogumų.

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75