Top

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos

Valstybinės kainų ir energtikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. O3-400 Jonavos rajono savivaldybės taryba nuo 2013 m. gruodžio 1 d. nustatė kainas abonentams (įmonėms).

Paslaugos pavadinimas

Kaina Be PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams

1,50 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

0,95 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,55 Eur/m3

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade

1,41 Eur/m3

iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo

0,86 Eur/m3

tik Nuotekų tvarkymo

0,55 Eur/m3

3. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina

4,05 Eur/m3

Vidutinė pardavimo kaina abonentams (mėn/1 apskaitos prietaisui): 1,03 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 15 mm

0,82 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 20 mm

1,10 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 25 mm

1,37 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 32 mm

1,76 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 40 mm

2,19 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 50 mm

2,74 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 65 mm

3,57 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 80 mm

4,39 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 100 mm

5,49 Eur

kai apskaitos prietaiso skersmuo 150 mm

8,23 Eur
4. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos:  

abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą;

0,041 Eur/m3

abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą;

0,026 Eur/m3

abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos azoto koncentracijos padidėjimą;

0,020 Eur/m3

abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos fosforo  koncentracijos padidėjimą.

0,020 Eur/m3

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. Nr. 1TS-0273 sprendimu patvirtinta paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo kaina - 0,18 Eur/m3 (be PVM) abonentams (juridiniams asmenims), išleidžiantiems paviršines (lietaus) nuotekas į paviršinių nuotekų sistemą.

SVARBI INFORMACIJA

ŠVEICARIJOS SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DĖMESIUI Nemokami šachtinių šulinių geriamojo vandens tyrimai ! Š.m. rugpjūčio 27 d. Šveicarijos seniūnijos gyventojai, norintys nemokamai išsitirti šachtinių šulinių geriamąjį vandenį, turi pristatyti jį 8:30 į Šveicarijos seniūniją. Mėginiai turi būti paimti į švarius 0,5-1,0 litro indus, reikia nurodyti paėmimo vietos adresą, laiką vartotojo pavardę, el.paštą. Tyrimo protokolą galima atsiimti po 15 dienų nuo mėginio gavimo dienos geriamojo vandens laboratorijoje arba išsiųsime į gyventojų nurodytą el. paštą. UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija Tel. (8 349) 5 49 97 Mob. +37061626228 el.p.: laboratorija@jonavosvandenys.lt UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija Tel. (8 349) 5 49 97 Mob. +37061626228 el.p.: laboratorija@jonavosvandenys.lt

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58
Seniūnijose: (8 618) 499 78

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28 arba (8 615) 146 75